Implantat

Individuelle avstander

  • Singelimplantat
  • Delimplantat
  • Helkjeveimplantater

  • Individuelle avstander

Vi har ett nära samarbete med specialister och de största implantatsystemen i Sverige. Som basmaterial för implantaten använder vi zirkonium, titan eller kobolt-krom. Kontakta oss idag för ett prisförslag eller terapiplanering.